Bedrifter

Linda Klem tilbyr coaching til bedrifter.

  • Konflikthåndtering
  • Arbeidsmiljø
  • Oppfølging av sykmeldte
  • Gruppesamtaler
  • Individuelle samtaler
  • IA-bedrifter – NAV