Coaching

Coaching kan være noe for deg, dersom du trenger veiledning i bestemte situasjoner, spesielle tema eller ved viktige avgjørelser. Coaching går ikke like mye i dybden på det personlige plan, slik som terapi gjør. Coaching kan gi deg støtte og feedback på spesielle temaer, og har som oftest en tydelig bestilling når det gjelder tema.

Tema der coaching kan være riktig:

  • Karrierevalg
  • Konflikter
  • Veivalg
  • Prestasjoner
  • Grensesetting
  • Personlige ambisjoner
  • Ledelse
  • Presentasjoner

 

file00080129988