Samtaleterapi

Jeg tilbyr individuell samtaleterapi.

Jeg er utdannet gestalt psykoterapeut, og benytter derfor metoder og teori fra denne retningen innen psykoterapi.

  • Kropp, tanker og følelser henger sammen
  • Vi påvirkes av våre omgivelser, og de påvirker oss
  • Dersom vi blir mer oppmerksom på våre tanker, følelser og handlinger kan vi få nye erfaringer som gir oss mulighet til å ta nye valg, og dermed endre våre fastlåste mønster.
  • Først når vi kan akseptere den vi virkelig er, da kan vi endre oss

 

Jeg vil alltid ha oppmerksomhet på at relasjonen mellom klient og terapeut skal føles trygg, og når det er trygt nok, strebe etter å utfordre klienten akkurat nok til at prosessen skal gå videre og gi mening.

Det er flere arbeidsmetoder innen gestaltterapi. For noen kan samtalen i seg selv være utfordrende nok, mens andre ganger kan vi etter klientens samtykke bruke øvelser som tegning, bevegelse, fantasireiser, typer av rollespill og såkalt stolarbeid.

Ønsker du ikke å møte på mitt kontor, finner vi andre løsninger på det. Jeg tilbyr både:

  • Ordinær time i terapirom
  • «Walk-and-talk» – vi går en tur, mens vi snakker
  • Telefonkonsultasjon – kan brukes etter at første møte har funnet sted
  • Hjemmebesøk – ved feks handicap eller særskilte årsaker som sosial angst e.l

 

to personer